מדיניות פרטיות

 • החברה לא תמכור או תשכיר או תעביר את המידע אודותיך, כולו או חלקו, לצד שלישי כלשהו, מבלי לקבל את הסכמתך המפורשת לכך
 • יצוין כי החברה מעבירה את המידע אודותיך לצרכים שיווקיים ופרסומיים בלבד באמצעות השירותים המסופקים על ידי חברת Google וחברת Facebook.
 • החברה תהא רשאית לחשוף את המידע אודותיך, כולו או חלקו, לצדדים שלישיים כלשהם בכפוף לתנאים הבאים:
 • החברה תמסור את המידע במידת הצורך או כנדרש על פי החוק או בהליכים משפטיים.
 • במקרה בו החברה תמצא כי פעולותיך באתר מפרות את תנאי השימוש או מבוצעות לשם ביצוע תרמית מכל סוג שהוא.
 • פרט למידע שיועבר על ידך, נבקש להבהיר כי בזמן השימוש שלך בשירותי האתר נאסף אודותיך מידע סטטיסטי ומצטבר שאינו מזהה אותך אישית ואינו נשמר ביחד עם פרטיך, כגון שירותים בהם התעניינת, העמודים בהם צפית כתובת האינטרנט (IP) שממנה פנית ועוד. המידע שנאסף יישמר במאגרי המידע של החברה והשימוש בו ייעשה בהתאם לאמור במדיניות פרטיות זו, בהתאם לתנאי השימוש, ובהתאם לכל דין.
 • המידע שנקלט ממכשירך מתועד על ידי החברה באופן אוטומטי בשרתיה, וזאת לרבות כתובת ה- IP שלך ותיעוד של דפים בהם גלשת. בהסכמתך לתנאי השימוש כמפורט במסמך זה, אתה מסכים לביצוע התיעוד כאמור.
 • “Cookie” הינה קובץ טקסט קטן אשר מועבר למכשירך על ידי שרת אינטרנט. קובץ זה אינו מהווה תוכנת מחשב ואין בו את היכולת לקרוא את המידע המצוי בו, או לבצע פעילות כלשהי על גביו. מטרת השימוש ב- Cookie היא בכדי ששרתי החברה יוכלו לזהות אותך במהירות וביעילות כאשר אתה חוזר ומבקר באתר וכאשר אתה מבקר באתרים אחרים.
 • בהסכמתך לתנאי השימוש הללו הינך מתיר ל- החברה ל"השתיל" Cookie על מכשירך, להשתמש במידע האגור ב – Cookie, ולזהותך על פיה.
 • באמצעות Cookies, החברה עשויה, בהתאם לשיקול דעתה, לפרסם מידע אודותיה באתרים שונים בהם תגלוש (להלן: "ספקי צד שלישי"). במהלך שימושך באתרים אלו ייתכן וייאסף מידע לגביך והחברה עשויה לעשות בו שימוש כפי שפורט לעיל. החברה אינה אחראית לתפעול האתרים של ספקי צד שלישי או לתוכן המוצע בהם. מדובר באתרים עצמאיים לחלוטין. על כן, מומלץ יהיה לעיין במסמכי מדיניות הפרטיות של כל אחד מהאתרים של ספקי צד שלישי.
 • במידה ותבקש לחסום קבצי cookies במהלך גלישתך באתר אינטרנטי, יש באפשרותך לשנות את הגדרות הדפדפן בו אתה משתמש לאופן בו הוא יבקש את אישורך בכל פעם באופן פרטני, או לחילופין לסרב להם באופן גורף. היה ואינך יודע כיצד לעשות זאת, יש באפשרותך לבדוק את סדר התהליך בלשונית העזרה של הדפדפן בו אתה משתמש. שים לב כי אם תשבית את קבצי ה- Cookies יתכן כי זה יביא לפגיעה באופן הגלישה שלך באתר.